Wednesday, December 10, 2008

Ainesektsioon 26. jaanuar 2009

Ainesektsioon toimub 26. jaanuaril 2009

Sektsioon toimub kahes osas A. Elionis B. Pelgulinna Gümnaasiumis

Täpsem info:
Kogunemine Pelgulinna Gümnaasiumi garderoobis kell 16:00
A. Kell 16:15 Elioni Mulla tänava maja külastus.
Ekskursiooniks on vajalik eelregistreerumine enne 19. jaanuari!!!
Ekskursioonile võtta kaasa isikut tõendav dokument.
Kui teil on Elionile spetsiifilisi küsimusi, siis palun need esitada ette registreerumisvormi kaudu.

Registreeru siin: http://www.eformular.com/itsektsioon/registreerumine.html

B. Kell 17:00 arutelu Pelgulinna Gümnaasiumis
*sektsiooni IKT tasemetööde kogutud küsimuste analüüsimine
*IKT ainekava/töökava planeerimisest koolis (ideid/mõtteid) +vaade RÕK uuele arendusversioonile
*huvilistele toimub infopooltund Virtuaalserveri ja installeerimise koolituste läbiviimise teemal (vaba arutelu, mõtted, näited, kuidas läbi viia ja mida kajastada)Kuidas kohale tulla:

ASUKOHT: (Mulla 7)
Sõita saab meie juurde näiteks number 9 trolli ja 33 bussiga, maha peab minema Sõle peatuses.
Number 1, 5, 7 trolliga ja 21 ja 22, 26 (Kopli poolt 33) bussiga tulles peab maha minema Lille peatuses.
Samuti 40 ja 59 bussiga tulles peab väljuma Telliskivi peatuses

Wednesday, December 3, 2008

Riiklik õppekava

Kuna Eestis on lahti läinud Riikliku õppekava tuline arutelu ka IKT valdkonnas (kahjuks mitte õpetajate, vaid infoturbe spetsialistide seltskonnas), siis kui keegi soovib selle kohta midagi arvata, siis iga arvamus on teretulnud. Arutelu korraldab CERT. Teema algas tänu vajadusele koostada kompetentsi nõuded infoturbe juhtidele ja spetsialistidele, kus hetkel Anto Veldre on üritanud RÕK teemasid läbi hekseldada ja otsib nö. sparring-partnereid.
Muu info: https://www.oppekava.ee/

Vastavad mõtted saata birgy.lorenz@pelgulinna.edu.ee

Edastan need CERTile ja Anto Veldrele.

Kevadel on välja pakutud IKT vabatahtlike tasemetööde toimumine kahes astmes

Ainesektsioon 2. detsember.

Mõtted ja ideed vabatahtlikust tasemetööst kevadel.

Tasemetöö on jaotatud osadesse, seega koolil on võimalus mõni moodul ka ära jätta ning ajakava enda jaoks sobivamaks muuta. Tasemetöö on vabatahtlik ja koostatakse ühiselt. Mina st. Birgy Lorenz , Hanna Toom, Erko Valdmets koostame aluskava ja teie kõik saate võimaluse oma sõna sekka öelda. Kui te soovite vastavad testid oma koolis läbi viia, siis pärast tuleb anda tagasiside (kuidas läks, millised küsimused olid rasked, kerged jne.). Pakume välja küll hinde skaala, kuid kool võib seda enda jaoks kohandada olenevalt läbi võetud teemadest ja praktikumidest.

Ajakava:
detsember-jaanuar = kogutakse kokku küsimused, materjalid, juhendid
veebruar = jagatakse info huvilistele harjutamiseks, õppimiseks
märts = koostatakse tasemetöö komplekt kahes variandis
märtsi lõpp, aprilli algus =viiakse läbi tasemetööd huvi tundvates koolides ning antakse tagasiside
aprill = kokkuvõtted

Tasemetöö peaks olema kahes osas.
5.-6. klass ja 8.-10. klass.

Kogu vastav info ja arutelu toimub infojuhtide listis ja blogis.

Kokku sai lepitud:
• I aste 5.-6. klass
• Kestvus: 1x45 minutit
• Teooria 15 minutit (10 küsimust, 5 ülesannet/harjutust)
• Praktikum 30 minutit

• II aste 8.-10. klass
• Kestvus: 2x45 minutit
• Teooria 30 minutit (20 küsimust/10 ülesannet/harjutust)
• Praktikum 60 minutit


Teemad ja ülesanded:

5.-6. klass
Teooria:
• Interneti turvalisus
• Arvuti riistvara ja lisaseadmed
• Üldterminoloogia ja kasutajaliides
• Tekstitöötluse reeglid
• Esitluse reeglid, slaidide koostamise põhialused
• IT minevik ja tulevik (maailmavaade, suunad)
• Failihalduse põhitõed ja tüübid
• Ergonoomika

Praktiline osa:
• Teksti vormistamine
• Midagi praktilist internetist leida
• Õpilane harjutab ka salvestamist erinevatesse formaatidesse

8.-10. klass
Teooria:
• Interneti turvalisus, suhtlemine
• Arvuti riistvara ja lisaseadmed ja süsteemid, tarkvara poliitika
• Üldterminoloogia ja kasutajaliides
• Tekstitöötluse reeglid
• Esitluse reeglid, slaidide koostamise põhialused
• IT minevik ja tulevik (maailmavaade, suunad), ajalugu
• Failihalduse põhitõed, formaadid
• Karjäär IT alal
• Ergonoomika
• Autorikaitse, isikukaitse

Praktikum:
• Internet
• Tekstitöötlus ja joonistamine
• Tabelarvutus (diagramm)
• Esitlus
• Õpilane saadab töö postiga õpetajale, harjutatakse ka eri formaatidesse salvestamist

Palun kõikidel huvilistel saata ideid milliseid küsimusi/ülesandeid tasemetöö teoreetilises osas kasutada koos vastusega. Küsimused võivad olla erinevad: avatud vastused, valikvastused, pildiga küsimus jne. birgy.lorenz@pelgulinna.edu.ee

Ootan neid kuni 24. jaanuar 2009


Näide:
5-6. klass
Interneti/Arvuti turvalisus: Kui tuttav saadab sulle MSN lingi, siis sa a. klikid sellele koheselt b. suled MSN akna, kuna tegemist võib olla viirusega c. Küsid sõbra käest, kas ta on sulle lingi saatnud

8.-10. klass:
Sõber teeb koolis olevast kunstinäitusest pilte. Kellelt peaksin luba küsima kui ma tahan neid pilte muuta? A. sõbra käest b. kooli käest c. kunstniku käest d. mitte kellegi käest

Selgita oma vastust 5 lausega - miks just see valik(ud) ning miks teised ei sobinud.

Monday, November 24, 2008

24. nov ja 2. detsember ainesekstioon

24. november toimus kokkusaamine Tallinna Ühisgümnaasiumis, kus Hanna tutvustas oma vastvalminud koolimaja.

2. detsember toimus/b kokkusaamine Õpetajate majas kell 16:00
Teemaks: minevik-tulevik, seesama blogi, ankeetküsitlus ja vabatahtlik tasemetöö.

Tuesday, November 4, 2008

Ainesektsiooni küsitlus 2008-2009

Siit leiate meie selleaastase küsitluse:
http://www.eformular.com/itsektsioon/kool2008.html

Soovime teada, kuidas olete korraldanud/on korraldatud teie koolis arvutite kasutus ja arvutitunnid; samamoodi saate teha ettepanekuid ainesektsiooni teemade osas.

Meeldiv oleks, kui iga Tallinna kool selle täitmise ette võtaks:)

Tähtaeg on 27.02.2009

Vajalik info arvutiõpetajale ja IT juhile!

RIISTVARA
· kool ostab/hangib ise
//on olemas mitmeid firmasi, kellega koostöös on võimalik kooli hankida tehnikat (iga kool tegeleb hanketööga ise)
· Hitsa jagab igal aastal raha läbi Progretiigri projekti (50% nemad ja 50% teie vi vastavalt vajadusele võib olla ka 70/30, 60/40) Tingimusi uuri http://www.innovatsioonikeskus.ee/ 
· Erinevaid ringe arvutiõpetusest (enamasti robootika ja progremine) toetab Nutilabori projekt http://www.nutilabor.ee/
· Tallinna HA aitab Tallinna koolidel tehnikat muretseda, kui kool ei suuda leida rahastust oma vahenditest (vahepeal jagavad vanemat tehnikat ära ka teised koolid). Info liigub läbi listi infojuht@tln.edu.ee

TARKVARA
Koolidele on tasuta Microsoft Windows ja osadesse arvutitesse on muretsetud ka Office.
Informatsioon: GT tarkvara või hooldusteenuse pakkuja, Tallinna HA

Viiruse ja nuhkvara osas vastab samamoodi teile GT Tarkvara.
GT Tarkvara OÜ teenused:
1. MVLS-keskkonna administreerimine - Juurdepääsu saamiseks MVLS- keskkonda (Microsoft Volume Licensing Services) toimi palun nii:
1) Mine järgmisele veebilehele
https://licensing.microsoft.com/
2) Tee kasutajakonto Sign Up Now
3) Logi sisse, sign in
4) Vali vasakult menüüst Request Agreement Access
5) Sisesta lepingu number ........... lahtrisse Agreement/Enrollment Number ning kliki lahtrile submit
6) Administraator saab teate, et ootate juurdepääsu ning jagab välja kasutusõiguse.
7) Saad kirja, et kasutusõigus välja jagatud.

2. Konsultatsioon litsentseerimise küsimustes
Telefon: 669 1126 ja E-mail: kool@soft.ee
Vajaliku lepingu numbri on saanud kõik koolid eposti listist või vajadusel küsib igaüks seda uuesti Viivi Lokkilt viivi.lokk@tallinnlv.ee või Kätlin Kalde katlin.kalde@tallinnlv.ee

....................................................

Loomulikult on olemas hunnik vabavara (Linuxist rääkimata)
Gimp http://www.gimp.org/ (raster)
Inkscape http://www.inkscape.org/ (vektor)
Audacity http://audacity.sourceforge.net/ (heli)
Terragen http://audacity.sourceforge.net/ (3d maastikud)
Google SketchUp http://sketchup.google.com/ (3d)
MonkeyJam Beta http://www.giantscreamingrobotmonkeys.com/monkeyjam/download.html (animeerimine)
Scratch http://scratch.mit.edu/ (mängude tegemine, nagu GameMaker)
LOGO http://mckoss.com/logo/ (programmeerimine)
HotPotatoes – http://hotpot.uvic.ca/ (testide tegemiseks)

...ja need on ainult mõned näited..

HOOLDUS
*Raud ja võrk, server

*Kui kool ise sellega ei tegele (serveriteenus), siis on võimalik kasutada Atea pakutavat teenust koolidele. Teenus sisaldab eposti, domeeni ja failihoidmise teenust, mingil määral arvutite installi ja muude probleemide lahendamist.

*Võrgutemaatikaga tegelen Elion AS
*Veebi ja eposti pakub ka Almic OÜ

Teenusega liitumiseks võtke ühendust Tallinna Haridusametiga.

Teenused, mis veel koolides kasutusel:
Paljud kooolid kasutavad Office365 või Google Education Apps lahendust.
Ekooli lahendusena on kasutusel ka Ekool.ee või stuudium.ee

...................................................

Vanad lepingud (kui vaja):

*Interaktiivsed tahvlid
SMART Board tahvlid Telda OÜ leping 3-54/114 kuni 28.12.2009 http://www.smart.ee/ epost - info@telda.ee tel Toivo Karinge-mail: toivo@telda.ee tel: 6622 100 gsm: 504 1468

..................................

VEEBIRESSURSS
Tasuta võimalus veebide/mailide ülevalhoidmiseks: https://www.tln.edu.ee/ (Almic OÜ)
Sisuhaldused http://www.cmsmatrix.org/ ja http://www.opensourcecms.com/ (vali ise mis meeldib ja tee oma kooliveeb)

Hitsa pakub tasuta lahendust õpisüsteemiks Moodle https://moodle.e-ope.ee/

Alamlehed (õpetajatele)läbi blogi http://www.blogger.com/ (kuid neid on veelgi)
Koolile oma Youtube portaal http://www.youtube.com/
Õpetajate videote jagamine http://www.teachertube.com/
Loo oma portaal Havike (Moodlest Joomlani) http://havike.eenet.ee/HAVIKE/index.php/tarkvara
Koolielu.edu.ee eeneti võimalus õpetajatele http://koolielu.edu.ee/
Õpikeskkond VIKO http://viko.edu.ee/

KOOLITUS
*Ainesektsioonis toimuvad koolitused;)
*Hitsa (Võrgustik võrgutab, Koolielu kursused, kursused haridustehnoloogidele)
Eesti haridustehnoloogid: http://www.haridustehnoloogid.ee/
Eesti Informaatikaõpetajate Selts (enamasti FB kanal) http://www.eiops.edu.ee/
*Ülikoolid: TLÜ, ITCollege, TTÜ, TÜ
*Õpetajate maja
Erafirmad:
Microsoft
BCS Koolitus
IT koolitus
Tallinna Arvutikoolitus jne.

Ankeetküsitlus 2007

Hanna Toom teostas 2007 aastal küsitlust koolides toimuva kohta.

KOKKUVÕTE ANKEEDIST

Ankeedi eesmärk oli saada ülevaade arvutiõpetuse raames õpetatavatest teemadest, programmidest, mida kasutatakse ning õpetajate koolitussovidest. Samuti oli eesmärk uurida õpetajate soovi liituda infojuhtide listiga ning koondada kooli it-inimesed ühte listi.

Kasutan ülevaates samu lühendeid, mida ka ankeedis:
G – gümnaasium
PK – põhikool
PKG – nii gümnaasium kui põhikool

Küsimustkule vastanud koole oli 27, üldse on koole 78 (lasteaed-algkoolid, põhikoolid, gümnaasiumid, täiskasvanute gümnaasium), seega vastas Tallinna koolidest 1/3 ehk ~35%

Gümnaasiumid 23, mille hulka on loetud ka 1 täiskasvanute gümnaasium ja kutseõppeasutus
Põhikoolid 3, Lasteaed-algkoolid 1

http://www.pelgulinna.tln.edu.ee/birgy/IT/IATankeet2007.doc

Arhiiv: ainesektsioon 2008

2008 I poolaasta

1. elektroonikaseadmete utiliseerimine ja keskkonnaprobleemid Veerec AS http://www.weerec.ee/ Andrus Torim
2. Legorobootika http://www.robootika.ee/lego/
Anname ülevaate projektist ja põhjustest, miks me seda teeme. Näeme, kuidas oleks võimalik Eestis sellist metoodikat juurutada ning viime kuulajaskonna NXT võimaluste tippu. See tähendab juba füüsikaliste eksperimentide ja muude õppeainete õpetamine LEGO NXT abil. Kõik õpetajad saavad teha läbi pisikese õpiprogrammi.
1. Kalev Pihl, "Laste turvalisusest Internetis" http://kalevpihl.spaces.live.com/
2. Birgy Lorenz, Veebivenna projekti rakendusest - õpilaste läbiviidud üritusest "Turva LAN",


2008 II poolaasta

1. Informatsioon IKT olukorra kohta Tallinnas - Eve Aser
Riigihangetest 1. 30., 31. okt. ja 3. nov. 2008 toimuvast IKT konverentsist "Õpetajalt õpetajale".
http://expo.ekool.eu/

Arhiiv: ainesektsioon 2007

2007 I poolaasta

"Paberiga ja paberita tõendatud oskused” - lektor Jaan Oruaas Informaatika Seltsist
1. Helitöötlus programmiga Audacity, Hanna Toom http://audacity.sourceforge.net/
2. Pilditöötlus - Gimp, XnView http://www.gimp.org/
Gimp koolitajaks – lektor Valentina Kirs, Pelgulinna Gümnaasium
Vabavaraprogramm Terragen http://www.planetside.co.uk/terragen/
lektor Birgy Lorenz , Tallinna Pelgulinna Gümnaasium
Projekti Koolilinux tutvustus
- Nordtech OÜ ja Tiigrihüppe Sihtasutus http://www.nordtech.ee/koolilinux/


2007 II poolaasta

Informaatika olümpiaadid – Ahto Truu, TÜ Teaduskool http://www.teaduskool.ut.ee/
1. Tutvume Rahumäe Põhikooli maja ja IT-lahendustega, Kadri Hiob http://www.rahumae.tln.edu.ee/
2. Birgy Lorenz - infotehnoloogiast Šotimaal (Arian Study Visit)
3. Teated
Mängude programmeerimine programmis GameMaker",
- lektor Sergei Sumin, Juudi Kooli infojuht.
"Gamemaker II osa - lektor Sergei Sumin
http://www.yoyogames.com/make

Arhiiv: ainesektsioon 2006

2006 I poolaasta

Õppematerjalide jagamisega seotud probleemid ja lahendused", lektor Hans Põldoja
1.Interneti otsinguvõistluse korraldamine
2. Tagasivaade e-õppe konverentsile
3. Jooksvad küsimused ja teated
1.Socratese alamprojekti Comenius tutvustus
2. Muljed robootika konverentsilt Portugalis

2006 II poolaasta

1. Tallinna IKT arengukavast ja lähiaja tegemistest - Eve Aser
2. Hankeid tutvustavad riigihangete võitjad:
AS MicrolinK Eesti, AS Elion Ettevõtted ja AS BCS Infra
3. Teated - Hanna Toom

Arvutiõpetajate portaal (http://www.ekitl.ee/), arvutiõpetuse aine sisu ja õppematerjalid (Hanna Toom hanna@firm.ee)

Arhiiv: ainesektsioon 2005

2005 I poolaasta

1. Kristjan Kulu - eTraining õppeprogrammide "Rääkivad programmid" tutvustamine.
2. 4. jaanuaril 2004. a IKT Nõukogu seminari kohta sõnastatud MEMOs püstitatud küsimuste arutelu. Ainekavade arutelu
Ainekavade moodulite analüüs ja kinnitamine
Koolituse planeerimine

2005 II poolaasta

1. Nukufilmi Lastestuudio animafilmi kursusest, Ruth Melioranski ja Mait Laas
http://www.nukufilm.ee/
2. 2005. a põhikooli informaatika pädevustööde aruanne ja õpioskuste olümpiaadi Interneti ülesandest.
3. Tallinna IKT Nõukogu teated.
1. Tutvustus PG arvutivõrgust, arvutiõpetusest ning IT-ga seotud üritustest, Birgy Lorenz
www.pelgulinna.tln.edu.ee
2. Internetiostsingute võistluse ülesannete arutelu.

Arhiiv ainesektsioon 2004

INFORMAATIKA AINESEKTSIOON

2004 I poolaasta

TEEMAD
1. kaasaegsed õpimeetodid: ankurdatud õpe -elulähedased situatsioonid ja nende lahendamisviisid IKT-abil. Aktiivne lahenduste otsimine ja leidmine, kus osalevad nii õppija kui õpetaja - Sirje Klaos, TPÜ
2. erinevad vabavaraprogrammid,
3. õpikeskkonna "Iva" kasutegurist õpetajale konkreetsete näidete varal
4. Erinevate multimeedia-vahendite tutvustus - Jaanus Tõemets "Av-esitlus“

1. IT kolledži esindaja sõnavõtt sellest, millise IT-tasemega peaks olema õpilane, kes tahab tulla kõrgkooli õppima ja milline on nende edaspidine tegevus.
2. Smartlink tutvustab oma klassi ning riist- ja vabatarkvara
3. IT koolitusest õpilastele ja õpetajatele – Eve Aser
1. AO eksamist ja tulemustest (tunnistuste kätteandmine) www.ao.ee
2. Põhimõtted infotehnoloogia riist- ja tarkvara hankimisel 2004. aastal
3. Miksikese online kontrolltöödest. www.miksike.ee

2004 II poolaasta

* Tallinna koolide serveri haldamine – OÜ Almic esindaja
* Arvutite hooldusega seotud küsimused ja koolitusprojektid –Eve aser
* Socrates programmidest koolis – Hanna Toom
1.Haridusameti teated , Koolituur 2004 - Eve Aser
2. Põhikooli lõpetaja informaatika pädevuste kokkuvõte, arvutiõpetusest koolis - Hanna Toom
1. Haridusameti teated- Eve Aser
2. Ettekanne Mart Laanperelt Tallinna Pedagoogikaülikooli Haridustehnoloogia Keskusest.

IT ainesektsiooni veeb - LOE MIND

Teretulemast meie infoportaali!

Oleme püüdnud erinevatel aegadel mõelda välja lahendusi/võimalusi, et IT õpetavad ja kooli IT haldavad inimesed saaksid enam võimalust koostööd teha, asju arutada.

*Samas ei toimi nagu list kõige paremini, sest kas osad ei ole seal või siis puudub huvi ennast eksponeerida/ loe: kaasa lüüa. Samas on see koht, kus vajalik info liigub. ÄRA JÄÄ SELLEST ILMA!

Listiga liitumine: https://www.tln.edu.ee/mailman/options/infojuht/

*Õppematerjalide kogumine on kindlasti lahe, aga enamik inimesi oskab meist ju ise veebi teha ning ei vaja materjalide avalikuks jagamiseks kellegi teise abi ja vahel ei taha ka nagu jagada.
Aga kui "julge hundi rind on rasvane, siis sinu jaoks on:
http://www.koolielu.ee/
http://havike.eenet.ee/HAVIKE/


*Kooskäimine on samamoodi tore (kui on huvitavad teemad, ilm piisavalt kole/ilus, ja aeg jne.jne.jne. )

//Ainesektsioon toimub 3x poolaastas. Tööd koordineerib õpetajate maja.
2004-2008 oli Ainesektsiooni juhataja Hanna Toom ning
alates 2009 Birgy Lorenz kontakt birgy.lorenz@pelgulinna.edu.ee

Ehk siis tänu paljudele erinevatele võimalustele, motiveeritusele on meil kõigil hunnik asju teha, siis üks blogisüsteemis infoportaal ei tohiks kellegi ettevõtmisi väga segada, ÄKKI LEIAD SIIT ISEGI MIDAGI ASJALIKKU?!

Kes tahab kaasa lüüa, saab alati teemasid ise postitada, kommenteerida ning kes ei taha jääb ainult salajaseks piilujaks.

Loomulikult!
Tulge kõik naised ja mehed ainesektsiooni!
Sest ilma teieta jäämegi kõik üksiküritajaks ning teeme topelt tööd.

Kes ei tahaks kasutada kellegi teise tehtud/testitud asju/ideid juba valmisproduktina.
Saada uut infot, mis maailmas toimub?

MINA küll TAHAN!
Kui tahad ka, siis löö kampa;)

Contributors

Followers