Tuesday, November 4, 2008

Ankeetküsitlus 2007

Hanna Toom teostas 2007 aastal küsitlust koolides toimuva kohta.

KOKKUVÕTE ANKEEDIST

Ankeedi eesmärk oli saada ülevaade arvutiõpetuse raames õpetatavatest teemadest, programmidest, mida kasutatakse ning õpetajate koolitussovidest. Samuti oli eesmärk uurida õpetajate soovi liituda infojuhtide listiga ning koondada kooli it-inimesed ühte listi.

Kasutan ülevaates samu lühendeid, mida ka ankeedis:
G – gümnaasium
PK – põhikool
PKG – nii gümnaasium kui põhikool

Küsimustkule vastanud koole oli 27, üldse on koole 78 (lasteaed-algkoolid, põhikoolid, gümnaasiumid, täiskasvanute gümnaasium), seega vastas Tallinna koolidest 1/3 ehk ~35%

Gümnaasiumid 23, mille hulka on loetud ka 1 täiskasvanute gümnaasium ja kutseõppeasutus
Põhikoolid 3, Lasteaed-algkoolid 1

http://www.pelgulinna.tln.edu.ee/birgy/IT/IATankeet2007.doc

No comments:

Contributors

Followers