Tuesday, November 4, 2008

Arhiiv ainesektsioon 2004

INFORMAATIKA AINESEKTSIOON

2004 I poolaasta

TEEMAD
1. kaasaegsed õpimeetodid: ankurdatud õpe -elulähedased situatsioonid ja nende lahendamisviisid IKT-abil. Aktiivne lahenduste otsimine ja leidmine, kus osalevad nii õppija kui õpetaja - Sirje Klaos, TPÜ
2. erinevad vabavaraprogrammid,
3. õpikeskkonna "Iva" kasutegurist õpetajale konkreetsete näidete varal
4. Erinevate multimeedia-vahendite tutvustus - Jaanus Tõemets "Av-esitlus“

1. IT kolledži esindaja sõnavõtt sellest, millise IT-tasemega peaks olema õpilane, kes tahab tulla kõrgkooli õppima ja milline on nende edaspidine tegevus.
2. Smartlink tutvustab oma klassi ning riist- ja vabatarkvara
3. IT koolitusest õpilastele ja õpetajatele – Eve Aser
1. AO eksamist ja tulemustest (tunnistuste kätteandmine) www.ao.ee
2. Põhimõtted infotehnoloogia riist- ja tarkvara hankimisel 2004. aastal
3. Miksikese online kontrolltöödest. www.miksike.ee

2004 II poolaasta

* Tallinna koolide serveri haldamine – OÜ Almic esindaja
* Arvutite hooldusega seotud küsimused ja koolitusprojektid –Eve aser
* Socrates programmidest koolis – Hanna Toom
1.Haridusameti teated , Koolituur 2004 - Eve Aser
2. Põhikooli lõpetaja informaatika pädevuste kokkuvõte, arvutiõpetusest koolis - Hanna Toom
1. Haridusameti teated- Eve Aser
2. Ettekanne Mart Laanperelt Tallinna Pedagoogikaülikooli Haridustehnoloogia Keskusest.

No comments:

Contributors

Followers