Tuesday, November 4, 2008

Arhiiv: ainesektsioon 2005

2005 I poolaasta

1. Kristjan Kulu - eTraining õppeprogrammide "Rääkivad programmid" tutvustamine.
2. 4. jaanuaril 2004. a IKT Nõukogu seminari kohta sõnastatud MEMOs püstitatud küsimuste arutelu. Ainekavade arutelu
Ainekavade moodulite analüüs ja kinnitamine
Koolituse planeerimine

2005 II poolaasta

1. Nukufilmi Lastestuudio animafilmi kursusest, Ruth Melioranski ja Mait Laas
http://www.nukufilm.ee/
2. 2005. a põhikooli informaatika pädevustööde aruanne ja õpioskuste olümpiaadi Interneti ülesandest.
3. Tallinna IKT Nõukogu teated.
1. Tutvustus PG arvutivõrgust, arvutiõpetusest ning IT-ga seotud üritustest, Birgy Lorenz
www.pelgulinna.tln.edu.ee
2. Internetiostsingute võistluse ülesannete arutelu.

No comments:

Contributors

Followers