Wednesday, December 10, 2008

Ainesektsioon 26. jaanuar 2009

Ainesektsioon toimub 26. jaanuaril 2009

Sektsioon toimub kahes osas A. Elionis B. Pelgulinna Gümnaasiumis

Täpsem info:
Kogunemine Pelgulinna Gümnaasiumi garderoobis kell 16:00
A. Kell 16:15 Elioni Mulla tänava maja külastus.
Ekskursiooniks on vajalik eelregistreerumine enne 19. jaanuari!!!
Ekskursioonile võtta kaasa isikut tõendav dokument.
Kui teil on Elionile spetsiifilisi küsimusi, siis palun need esitada ette registreerumisvormi kaudu.

Registreeru siin: http://www.eformular.com/itsektsioon/registreerumine.html

B. Kell 17:00 arutelu Pelgulinna Gümnaasiumis
*sektsiooni IKT tasemetööde kogutud küsimuste analüüsimine
*IKT ainekava/töökava planeerimisest koolis (ideid/mõtteid) +vaade RÕK uuele arendusversioonile
*huvilistele toimub infopooltund Virtuaalserveri ja installeerimise koolituste läbiviimise teemal (vaba arutelu, mõtted, näited, kuidas läbi viia ja mida kajastada)Kuidas kohale tulla:

ASUKOHT: (Mulla 7)
Sõita saab meie juurde näiteks number 9 trolli ja 33 bussiga, maha peab minema Sõle peatuses.
Number 1, 5, 7 trolliga ja 21 ja 22, 26 (Kopli poolt 33) bussiga tulles peab maha minema Lille peatuses.
Samuti 40 ja 59 bussiga tulles peab väljuma Telliskivi peatuses

Wednesday, December 3, 2008

Riiklik õppekava

Kuna Eestis on lahti läinud Riikliku õppekava tuline arutelu ka IKT valdkonnas (kahjuks mitte õpetajate, vaid infoturbe spetsialistide seltskonnas), siis kui keegi soovib selle kohta midagi arvata, siis iga arvamus on teretulnud. Arutelu korraldab CERT. Teema algas tänu vajadusele koostada kompetentsi nõuded infoturbe juhtidele ja spetsialistidele, kus hetkel Anto Veldre on üritanud RÕK teemasid läbi hekseldada ja otsib nö. sparring-partnereid.
Muu info: https://www.oppekava.ee/

Vastavad mõtted saata birgy.lorenz@pelgulinna.edu.ee

Edastan need CERTile ja Anto Veldrele.

Kevadel on välja pakutud IKT vabatahtlike tasemetööde toimumine kahes astmes

Ainesektsioon 2. detsember.

Mõtted ja ideed vabatahtlikust tasemetööst kevadel.

Tasemetöö on jaotatud osadesse, seega koolil on võimalus mõni moodul ka ära jätta ning ajakava enda jaoks sobivamaks muuta. Tasemetöö on vabatahtlik ja koostatakse ühiselt. Mina st. Birgy Lorenz , Hanna Toom, Erko Valdmets koostame aluskava ja teie kõik saate võimaluse oma sõna sekka öelda. Kui te soovite vastavad testid oma koolis läbi viia, siis pärast tuleb anda tagasiside (kuidas läks, millised küsimused olid rasked, kerged jne.). Pakume välja küll hinde skaala, kuid kool võib seda enda jaoks kohandada olenevalt läbi võetud teemadest ja praktikumidest.

Ajakava:
detsember-jaanuar = kogutakse kokku küsimused, materjalid, juhendid
veebruar = jagatakse info huvilistele harjutamiseks, õppimiseks
märts = koostatakse tasemetöö komplekt kahes variandis
märtsi lõpp, aprilli algus =viiakse läbi tasemetööd huvi tundvates koolides ning antakse tagasiside
aprill = kokkuvõtted

Tasemetöö peaks olema kahes osas.
5.-6. klass ja 8.-10. klass.

Kogu vastav info ja arutelu toimub infojuhtide listis ja blogis.

Kokku sai lepitud:
• I aste 5.-6. klass
• Kestvus: 1x45 minutit
• Teooria 15 minutit (10 küsimust, 5 ülesannet/harjutust)
• Praktikum 30 minutit

• II aste 8.-10. klass
• Kestvus: 2x45 minutit
• Teooria 30 minutit (20 küsimust/10 ülesannet/harjutust)
• Praktikum 60 minutit


Teemad ja ülesanded:

5.-6. klass
Teooria:
• Interneti turvalisus
• Arvuti riistvara ja lisaseadmed
• Üldterminoloogia ja kasutajaliides
• Tekstitöötluse reeglid
• Esitluse reeglid, slaidide koostamise põhialused
• IT minevik ja tulevik (maailmavaade, suunad)
• Failihalduse põhitõed ja tüübid
• Ergonoomika

Praktiline osa:
• Teksti vormistamine
• Midagi praktilist internetist leida
• Õpilane harjutab ka salvestamist erinevatesse formaatidesse

8.-10. klass
Teooria:
• Interneti turvalisus, suhtlemine
• Arvuti riistvara ja lisaseadmed ja süsteemid, tarkvara poliitika
• Üldterminoloogia ja kasutajaliides
• Tekstitöötluse reeglid
• Esitluse reeglid, slaidide koostamise põhialused
• IT minevik ja tulevik (maailmavaade, suunad), ajalugu
• Failihalduse põhitõed, formaadid
• Karjäär IT alal
• Ergonoomika
• Autorikaitse, isikukaitse

Praktikum:
• Internet
• Tekstitöötlus ja joonistamine
• Tabelarvutus (diagramm)
• Esitlus
• Õpilane saadab töö postiga õpetajale, harjutatakse ka eri formaatidesse salvestamist

Palun kõikidel huvilistel saata ideid milliseid küsimusi/ülesandeid tasemetöö teoreetilises osas kasutada koos vastusega. Küsimused võivad olla erinevad: avatud vastused, valikvastused, pildiga küsimus jne. birgy.lorenz@pelgulinna.edu.ee

Ootan neid kuni 24. jaanuar 2009


Näide:
5-6. klass
Interneti/Arvuti turvalisus: Kui tuttav saadab sulle MSN lingi, siis sa a. klikid sellele koheselt b. suled MSN akna, kuna tegemist võib olla viirusega c. Küsid sõbra käest, kas ta on sulle lingi saatnud

8.-10. klass:
Sõber teeb koolis olevast kunstinäitusest pilte. Kellelt peaksin luba küsima kui ma tahan neid pilte muuta? A. sõbra käest b. kooli käest c. kunstniku käest d. mitte kellegi käest

Selgita oma vastust 5 lausega - miks just see valik(ud) ning miks teised ei sobinud.

Contributors

Followers