Wednesday, December 3, 2008

Kevadel on välja pakutud IKT vabatahtlike tasemetööde toimumine kahes astmes

Ainesektsioon 2. detsember.

Mõtted ja ideed vabatahtlikust tasemetööst kevadel.

Tasemetöö on jaotatud osadesse, seega koolil on võimalus mõni moodul ka ära jätta ning ajakava enda jaoks sobivamaks muuta. Tasemetöö on vabatahtlik ja koostatakse ühiselt. Mina st. Birgy Lorenz , Hanna Toom, Erko Valdmets koostame aluskava ja teie kõik saate võimaluse oma sõna sekka öelda. Kui te soovite vastavad testid oma koolis läbi viia, siis pärast tuleb anda tagasiside (kuidas läks, millised küsimused olid rasked, kerged jne.). Pakume välja küll hinde skaala, kuid kool võib seda enda jaoks kohandada olenevalt läbi võetud teemadest ja praktikumidest.

Ajakava:
detsember-jaanuar = kogutakse kokku küsimused, materjalid, juhendid
veebruar = jagatakse info huvilistele harjutamiseks, õppimiseks
märts = koostatakse tasemetöö komplekt kahes variandis
märtsi lõpp, aprilli algus =viiakse läbi tasemetööd huvi tundvates koolides ning antakse tagasiside
aprill = kokkuvõtted

Tasemetöö peaks olema kahes osas.
5.-6. klass ja 8.-10. klass.

Kogu vastav info ja arutelu toimub infojuhtide listis ja blogis.

Kokku sai lepitud:
• I aste 5.-6. klass
• Kestvus: 1x45 minutit
• Teooria 15 minutit (10 küsimust, 5 ülesannet/harjutust)
• Praktikum 30 minutit

• II aste 8.-10. klass
• Kestvus: 2x45 minutit
• Teooria 30 minutit (20 küsimust/10 ülesannet/harjutust)
• Praktikum 60 minutit


Teemad ja ülesanded:

5.-6. klass
Teooria:
• Interneti turvalisus
• Arvuti riistvara ja lisaseadmed
• Üldterminoloogia ja kasutajaliides
• Tekstitöötluse reeglid
• Esitluse reeglid, slaidide koostamise põhialused
• IT minevik ja tulevik (maailmavaade, suunad)
• Failihalduse põhitõed ja tüübid
• Ergonoomika

Praktiline osa:
• Teksti vormistamine
• Midagi praktilist internetist leida
• Õpilane harjutab ka salvestamist erinevatesse formaatidesse

8.-10. klass
Teooria:
• Interneti turvalisus, suhtlemine
• Arvuti riistvara ja lisaseadmed ja süsteemid, tarkvara poliitika
• Üldterminoloogia ja kasutajaliides
• Tekstitöötluse reeglid
• Esitluse reeglid, slaidide koostamise põhialused
• IT minevik ja tulevik (maailmavaade, suunad), ajalugu
• Failihalduse põhitõed, formaadid
• Karjäär IT alal
• Ergonoomika
• Autorikaitse, isikukaitse

Praktikum:
• Internet
• Tekstitöötlus ja joonistamine
• Tabelarvutus (diagramm)
• Esitlus
• Õpilane saadab töö postiga õpetajale, harjutatakse ka eri formaatidesse salvestamist

Palun kõikidel huvilistel saata ideid milliseid küsimusi/ülesandeid tasemetöö teoreetilises osas kasutada koos vastusega. Küsimused võivad olla erinevad: avatud vastused, valikvastused, pildiga küsimus jne. birgy.lorenz@pelgulinna.edu.ee

Ootan neid kuni 24. jaanuar 2009


Näide:
5-6. klass
Interneti/Arvuti turvalisus: Kui tuttav saadab sulle MSN lingi, siis sa a. klikid sellele koheselt b. suled MSN akna, kuna tegemist võib olla viirusega c. Küsid sõbra käest, kas ta on sulle lingi saatnud

8.-10. klass:
Sõber teeb koolis olevast kunstinäitusest pilte. Kellelt peaksin luba küsima kui ma tahan neid pilte muuta? A. sõbra käest b. kooli käest c. kunstniku käest d. mitte kellegi käest

Selgita oma vastust 5 lausega - miks just see valik(ud) ning miks teised ei sobinud.

No comments:

Contributors

Followers