Sunday, March 22, 2009

Kool 2008/2009 ankeetide analüüs

KOKKUVÕTE 2009a ANKEEDIST
+võrdlus 2007a.

Ankeedi eesmärk oli saada ülevaade arvutiõpetuse raames õpetatavatest teemadest, programmidest, mida kasutatakse ning õpetajate koolitussoovidest.

Kasutan lühendeid:
G – gümnaasium
PK – põhikool
L-A – lasteaed-algkool

2007a. küsimustikule vastanud koole oli 27, üldse on koole 78 (lasteaed-algkoolid, põhikoolid, gümnaasiumid, täiskasvanute gümnaasium), seega vastas Tallinna koolidest 1/3 ehk ~35%

2009a. vastas küsimustikule 28 kooli, üldse on koole 67 (lasteaed-algkoolid, põhikoolid, gümnaasiumid (munitsipaal), seega Tallinna koolidest vastas ~41%

Lähemalt saab asjaga tutvuda siin:

http://www.pelgulinna.tln.edu.ee/birgy/IT/kokkuvote2009.rtf

No comments:

Contributors

Followers