Tuesday, March 31, 2009

TurvaLan2009 kokkuvõte

Üritusel osalesid:

12-13ne kooli õpilased kokku 107 osalejat ning 34 korraldajat.

Õpetajaid osales 40

Esinesid:

Kalev Pihl – Sertifitseerimiskeskuse juhataja

Anto Veldre - Andmeturbeekspert

Aare Kirna – Arvutikaitse.ee peatoimetaja, Vaata Maailma SA

Anu Baum - Politseiamet

Kalev Karu – Põhja Politseiprefektuur, Kriminaalosakond, spetsialist

………………………

STATISTIKA:

Õpilaste statistika:

http://fame.pelgulinna.tln.edu.ee/turva/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=18

Ürituse esialgne kokkuvõte ja pildid: http://fame.pelgulinna.tln.edu.ee/turva/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=17

Õpetajad arvasid:

Koolitus oli hea ja hariv. Lektorid rääkisid asjalikku juttu.

Mõtted:

 • Toodi humoorikaid näiteid, mis lõid meeldiva õhkkonna, võluv ja haarav esinemine
 • Tõstatati huvitavaid probleeme seksuaalkasvatusest koolis, samas sellega astuti ka õpetajate kandadele, et peaks asjaga enam tegelema
 • Perekonnaõpetus on oluline õppeaine!
 • Esinemised olid asjakohased ja professionaalsed
 • Mitmed teemad olid huvitavad, tahaks enam teada, siis oleks ka lastele enam rääkida
 • Sai palju infot, mida varem ei teadnud, pani mõtlema
 • Teadsin juba varem paljut, see üritus aitas kinnistada teadmist

Osales 38-40 õpetajat, ankeedile vastas 34.

29% õpetajatest olid samalaadsel teavitusüritusel varemalt juba osalenud.

Nendest, kes olid koolitusel juba varem osalenud olid korraldanud oma koolis üritusi 60%

Samamoodi neist 60% pidasid oluliseks vanemate kaasamist interneti turvalisuse teema arutellu. Enda teadlikkust vastavas teemas peeti pigem heaks.


71% vastajast osalesid sellelaadsel koolitusel esmakordselt.

42% vastajate koolides on teavitusüritusi koolis ka varem korraldatud interneti turvalisuse teemal. 79% vastajatest pidasid oluliseks vanemate kaasamist.

Mõlemad grupid pidasid 50% oluliseks kaasata interneti turvalisuse teema arutellu ning koolitustesse õpetajaid.

Õpilaste teavitamisest:

82% arvas, et teavitustööd tuleb õpilaste hulgas tegema hakata juba 1. klassist peale.

21% arvas, et sellega peaks pigem tegelema hakata 5.-6. klassis.

6% lükkaks teavitustöö tegemise 7.-9. klassi

Samas 7.-12. klassi teavitustöö mõttekust pidas oluliseks ainult 21%

Rühmatöö:

Mida on tehtud varem:

 • Koolis laste.arvutikaitse.ee tutvustamine
 • Arvutikaitse.ee lehelt õppefilmide uurimine
 • Seksuaalkasvatuse loengud 4. klassile
 • Lapsevanematele interneti alased loengud
 • Lastele interneti ohtutuse/ohtlikkuse selgitamine
 • Kooli blogi/veebi kaudu K. Pihli loengu tutvustamine vanematele
 • Erinevate esinejate koolikutsumine
 • Vestlused õpilastega – teavitus
 • Õpilaste hirmutamine
 • Toetumine arvutiõpetaja teadmiste pagasile

Mida hakatakse tegema edaspidi:

 • Lastevanemate informeerimine, suunamine õigetele veebilehtedele
 • Sihtrühm on muutunud 1.-2 klassi peale (varem tegeleti vanema astmega)
 • Koolitused õpetajatele (teadlikkuse tõstmine tehnoloogia võimalusest ja nö. „karda last” koolitused (ära lase endale kotti pähe tõmmata)
 • Paroolide loomise metoodikatest ja kaitsmise vajadusest rääkida õpilastega ja õpetajatega
 • Piiluda rate.ee – sse, olla kursis õpilaste tegevusega
 • Ankeetide täitmine ja võistluste korraldamine ka omas koolis
 • Tutvustamine õpilastele, et valele teguviisile järgneb ka karistus. Kuriteo vahend konfiskeeritakse
 • Kutsuda kooli politsei loengut pidama ning paluda neil rääkida ka küberkuritegevuse teemadel
 • Regulaarselt tuleb ennast vastava teemaga kursis hoida

No comments:

Contributors

Followers