Tuesday, November 10, 2015

INFORMAATIKAOLÜMPIAADI INFOPÄEV

Infopäevale osalema on oodatud nii õpilased kui ka informaatikaõpetajad.

Kuigi teates on registreerimise ajaks märgitud 16. september, on oodatud ka kõik need õpilased – õpetajad, kes registreerivad end osalejateks kuni 20. septembrini (pühapäevani).

Infopäeval osalemisest palun endast teada anda aadressil  sirje-anne.rei@tallinnlv.ee



   Õpilastele,

      kes soovivad osaleda informaatikaolümpiaadil ja
      informaatika lahtisel võistlusel,

informaatikaõpetajatele

23. septembril 2015 algusega kell 15.30
       
toimub Tallinna Reaalkoolis

informaatikaolümpiaadi infopäev


2015.- 2016. õppeaasta informaatikaolümpiaadi ja informaatika
lahtise võistluse korraldust tutvustab üleriigilise
informaatikaolümpiaadi žürii esimees

Targo Tennisberg

Infopäevast osavõtuks palume registreerida hiljemalt 16. septembril

Registreerimisel teatada ees- ja perekonnanimi, kooli nimetus ja infopäeva
nimetus (informaatika).

Eelteade:
informaatikaolümpiaadi eelvoor toimub 5. detsembril ja informaatika
lahtine võistlus toimub 12. – 18. oktoobril.

Info olümpiaadi toimumise kohta on Tallinna olümpiaadide kodulehel http://olympiaadid.haridus.eeja Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel


TALLINNA HARIDUSAMET

No comments:

Contributors

Followers