Wednesday, November 25, 2015

30.11.2015 kell 15:30 Pelgulinna Gümnaasiumi arvutiklassis, Mulla 7

AINESEKTSIOONI

ÕPPE- JA TEABEPÄEV

30.11.2015 kell 15:30
Pelgulinna Gümnaasiumi arvutiklassis, Mulla 7

TEEMAD

  • E-õpikutest ja nutivahendite kasutamisest erinevate ainete tundides ning millal ja miks selliste materjalide kasutamine võib muutuda probleemiks (õpetajale, õpilasele) matemaatika näitel
  • Hindamisjuhenditest ja mudelitest ning kujundavast hindamisest
  • Õpilaste poolt tehtud digitaalsete tööde hindamisest ja hindamisega kaasnevatest probleemidest


Kohtumiseni!

Wednesday, November 11, 2015

Tallinn/Harjumaa Progetiigri õppepäev Gustav Adolfi Gümnaasiumis

Tallinn/Harjumaa Progetiigri õppepäev Gustav Adolfi Gümnaasiumis“
Aeg: 9.12.2015
Koht: Gustav Adolfi Gümnaasium, Suur-Kloostri 16
Korraldaja: Tallinna ja Harjumaa Progetiigri võrgustik

Koolitus on sobilik algklasside õpetajatele, arvutiõpetajatele, haridustehnoloogidele ja kõikidele muudele huvilistele, kellele meeldib asju alustada algusest!

kuupäev
Kellaaeg
Sisu
14.15-15.00
ringkäik GAGi majas, Ingrid Maadvere
15.00-16.00
Maria Malozjomov, GAG (Rasperry Pi kokkupanemine ja Scratchi kasutamine, tehnika kasutamine alklassides)
16:00-16:15
Kohvipaus
16.15-17.00
Birgy Lorenz, Pelgulinna Gümnaaisum (programmeerimine ilma tehnikata ja Sonic Pi kasutamine, sobilik I-III kooliastmele)
17.00-18.00
Kristi Rahn (iPADidega programmeerimise võimalused)Registreerumine

Oodatud on kuni 30 huvilist:)
Registreerumine kuni 3.12 või kuni kohad täis saavad.

Registreerumine on lõppenud, 30 osalejat on olemas. 
Kui kellelgi registreerunutest tekib mure, et ei saa tulla, siis palun teata sellest birgy.lorenz@gmail.com või leidke endale ise oma koolist/haridusringkonnast (etisest koolist) asendaja ja andke sellest teada. 

Õppepäeva läbiviimist toetab HITSA


Tuesday, November 10, 2015

Progetiigri Tallinna/Harjumaa piirkondlik voor

02.12.2015 Harjumaa
Tallinna Südalinna Kool
Jaanus Paasoja, Infojuht[at]sydalinna.edu.ee
Marika Reinmets, marika.reinmets[at]sydalinna.edu.ee

Korraldajad ootavad õpetajaid osalema züriis! Võtke nendega ühendust

KUIDAS TOIMUB EELVOOR?

  • Eelvoorus osalemiseks tuleb registreerida konkursitöö HITSA konkursiveebis. Konkursitöö esitamisel maakondlikusse vooru /taotluse vormi täitmisel, saate valida omale sobiliku kuupäeva ja maakonna, kus soovite osaleda.
  • Eelvoorus osalemiseks ei pea konkursitöö olema lõpuni valmis. Oluline on, et oleks alustatud digitaalse arengumapiga kus on kirjeldatud, kellega koostööd tehakse, mis on loovtöö idee ja miks just see valiti.
  • Eelvoorus tuleb tutvustada 5 minuti jooksul valmivat tööd. Ettekande tegemine on töö autorite endi valida. Esitlusslaidid on soovitav saata eelvooru kontaktisikule ette.
  • Tutvustatavale loovtööle annavad kohapeal vahetut tagasisidet korraldaja poolt valitud eksperdid. Ekspertide ülesanne on anda soovitusi töö edukaks esitamiseks, mille nad edastavad kirjalikult konkursiveebi kaudu.
  • Eelvooru registreerimise lõpptähtaeg on 10. november 2015 (k.a).
Lisaks konkursitööde tutvustamisele on eelvooru korraldajatel õigus samal päeval läbi viia muid toredaid ettevõtmisi. Täpne päevakava selgub novembri lõpus, mille edastavad teile eelvooru korraldajad.
INFORMAATIKAOLÜMPIAADI INFOPÄEV

Infopäevale osalema on oodatud nii õpilased kui ka informaatikaõpetajad.

Kuigi teates on registreerimise ajaks märgitud 16. september, on oodatud ka kõik need õpilased – õpetajad, kes registreerivad end osalejateks kuni 20. septembrini (pühapäevani).

Infopäeval osalemisest palun endast teada anda aadressil  sirje-anne.rei@tallinnlv.ee   Õpilastele,

      kes soovivad osaleda informaatikaolümpiaadil ja
      informaatika lahtisel võistlusel,

informaatikaõpetajatele

23. septembril 2015 algusega kell 15.30
       
toimub Tallinna Reaalkoolis

informaatikaolümpiaadi infopäev


2015.- 2016. õppeaasta informaatikaolümpiaadi ja informaatika
lahtise võistluse korraldust tutvustab üleriigilise
informaatikaolümpiaadi žürii esimees

Targo Tennisberg

Infopäevast osavõtuks palume registreerida hiljemalt 16. septembril

Registreerimisel teatada ees- ja perekonnanimi, kooli nimetus ja infopäeva
nimetus (informaatika).

Eelteade:
informaatikaolümpiaadi eelvoor toimub 5. detsembril ja informaatika
lahtine võistlus toimub 12. – 18. oktoobril.

Info olümpiaadi toimumise kohta on Tallinna olümpiaadide kodulehel http://olympiaadid.haridus.eeja Tartu Ülikooli Teaduskooli kodulehel


TALLINNA HARIDUSAMET

Contributors

Followers